18 Haziran 2021 Cuma

Devrimci Yön

TESEV'in kardeşi TÜSES'in kurucular kurulunda kimler var?

TESEV'in kardeşi TÜSES'in kurucular kurulunda kimler var?
05 Şubat
00:00 2019

Neoliberal saldırının Türkiye'deki en önemli silahlarından TESEV'in gerçek yüzü açığa çıkınca şimdilik geri çekilmek zorunda kaldı. Ama dünyayı yöneten güçler öyle kolay pes edecek değillerdi: Bu kez TÜSES'i kurdular. TÜSES Frederich Ebert Vakfı'yla içli dışlı. "Vakfın Amacı" ise sanki yeni bir Anayasa metni gibi:

"Madde 1. Bu vakıf senedinin altında adları, adresleri ve imzaları bulunan kurucular “TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI” adı altında bir vakıf kurmuşlardır. (İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14.12.2017 tarih ve 2016/149 E.- 2017/478 K.sayılı kararı ile ek cümle) Vakfın kısa adı TÜSES’tir. 

VAKFIN AMACI:

Madde 2. Vakfın amacı, demokrasinin bütün kurum ve kuralları ile işlediği sağlam temellere oturmuş, temel hak ve özgürlüklere dayalı, çağdaş nitelikli, ulusal, laik, demokratik bir sosyal hukuk devletinde insanın ve onun emeğinin en yüce değer olduğu inancının toplumda yerleştirilmesi, bireyin ve toplumun refahı, huzuru ve mutluluğunun sağlanması ile sosyal devletin ve demokrasinin geliştirilmesi amacıyla ekonomik sosyal siyasal ve kültürel araştırmalar yapmaktır."

TÜSES'in kurucu liderinin Türkiye'de neoliberal "atak"ın Türkiye'deki silahlarından Asaf Savaş Akad olduğu görülüyor. "Vakıf Senedi"nde ise Emre Kongar gibi akla gelmeyecek ilginç kişilerin olduğunu gördük.

  5.000.000.TL'sı 

  Asaf Savaş AKAT

300.000 TL'sı 

  Öztin AKGÜÇ

250.000 TL'sı 

  Türkan AKYOL

2.500.000 TL' sı 

  E.Yaşar ALIÇLI

250.000 TL'sı 

  M. Türker ALKAN

250.000 TL'sı 

  Şahin ALPAY

250.000 TL'sı 

  Tuncay ARTUN

250.000 TL'sı 

  Abdülkadir ATEŞ

250.000 TL'sı 

  Rona AYBAY

250.000 TL'sı 

  Uğur BATMAZ

250.000 TL'sı 

  İsmail CEM

250.000 TL'sı 

  Hasan K. CEMAL

250.000 TL'sı 

  Algan HACALOĞLU

250.000 TL'sı 

  M. Ercan KARAKAŞ

250.000 TL'sı 

  İ. Yener KAYA

250.000 TL'sı 

  F. Gülten KAZGAN

250.000 TL'sı 

  Birgen KELEŞ

250.000 TL'sı 

  Yakup KEPENEK

250.000 TL'sı 

  R. Emre KONGAR

1.000.000- TL'sı 

  Tavit KÖLETAVİTOĞLU

250.000 TL'sı 

  Onur KUMBARACIBAŞI

1.000.000-TL' sı 

  M. Kemal KURDAŞ

250.000 TL'sı 

  Altan ÖYMEN

250.000 TL'sı 

  Mustafa ÖZYÜREK

300.000 TL'sı 

  Ali Gündüz PAMUK

250.000 TL'sı 

  Atilla SAV

250.000 TL'sı 

  M. Cevdet SELVİ

250.000 TL'sı 

  Münir CEYLAN

  5.000.000 TL'sı 

  Ertuğrul ÇEPNİ

250.000 TL'sı 

  Hikmet ÇETİN

  250.000 TL'sı 

  Sabahattin ÇETİN

250.000 TL'sı 

  Erol ÇEVİKÇE

30.000.000 TL'sı 

  Nizamettin ÇOBAN

250.000 TL'sı 

  Ethem ETE

250.000 TL'sı 

  Yurdakul FİNCANCIOĞLU

320.000 TL'sı 

  Nusret FİŞEK

  8.330.000 TL'sı 

  B. Korel GÖYMEN

250.000 TL'sı 

  Yiğit GÜLÖKSÜZ

250.000 TL'sı 

  Şükrü Sina GÜREL

2.000.000 TL'sı 

  Seyfettin GÜRSEL

250.000 TL'sı 

  Bozkurt GÜVENÇ

250.000 TL'sı 

  AIi Ekber GÜVENÇ

250.000 TL'sı 

  Faruk ŞEN

250.000 TL'sı 

  Enis TÜTÜNCÜ

250.000 TL'sı 

  Osman ULAGAY

250.000 TL'sı 

  Haluk ÜLMAN

250.000 TL'sı 

  Besim ÜSTÜNEL

250.000 TL'sı 

  Tolga YARMAN

http://www.tuses.org.tr/menu_goster.php?Guid=91ca46e2-2a92-11e8-aadd-72276ca70316

 

SOLİTİRAZ.COM

Facebook'ta Sol İtiraz