30 Eylül 2020 Çarşamba

Devrimci Yön

Çıkış Kapısı Bakış Açısında (III) / Cemal Öztürk

Çıkış Kapısı Bakış Açısında (III) / Cemal Öztürk
19 Aralık
00:00 2018

1.

Vicdanlar değilse özgür, zihinler zindan

Dünya duvarsız bir hapishane hepimize

 

2.

Çağımız İslam âlimlerinde adalet ve zülüm ayrımı var

Ancak kuvvetler ayrımının önemini idrak eden henüz yok.

 

3.

 

Devletin dinine inanmam

Dinin devletine de!

 

4.

Devlet' in aklını seveyim

Kavramların içini boşaltıp

Yokluk Fonuna devredeyim

 

5.

Bazı siyasi liderlerin birinci tercihi

Hep iyileri veto etmek mi yoksa?

 

6.

21. Asrın modasına yemin olsun ki

Liberal iç çamaşırları estetik,

Muhafazakâr libaslar etik ihtiyacımızı

Karşılamaya yetmedi. Yetmeyecektir.

 

7.

İçinden gelen bir ses olmadıkça

Polisiye tedbirlere dayalı

Bir dindarlık tam bir riyakârlıktır.

 

8.

Y-CHP ‘nin liberal kurmayları

Zamanın ruhuna el Fatiha dese de

Can havliyle CHP’nin kayıp 6 okunu arıyoruz bugün.

 

9.

Her çocuk komünist doğar.

Kapitalist toplum tarafından özenle yozlaştırılır.

 

10.

Ticari ve mali tekeller nasıl fahiş fiyat fırsatını elinde tutarsa

Medya tekeli de kamuoyunu yanıltmada aynı işlevi görür

 

11.

Küresel sermaye ile dünya vatandaşlığı tam bir tezat.

 

12.

Toplu suç işleyen seçmenleri cezalandıracak

Yüksek bir ahlak ve hukuk sistemi

Demokrasi bilinci henüz doğmadı.

 

13.

İnanç çatışmalarında siyasal yandaşlık

Toplu suç işlemeye katılmaktır.

 

14.

Müslüman emin insan demektir ama

Müslüman siyasetçilerden hiç emin değilim

 

15.

Her verilmiş sözde, doğruluk (güven),

İyilik, hoşnutluk ve yararlık içkindir.

 

16.

Doğruluk, iyilik, güzellik ve yararlılık,

Politik alanı belirler.

 

17.

Nesnel bilgi, insan aklının sınırları içindeyken

İnançlar, akli sınırların ötesine taşar.

 

18.

Cerrah ve cellâdın elindeki bıçağın işlevleri farklıdır.

Biri cana can katarken öbürü sadece can almaya yarar.

 

19.

Millet tanımı sadece din kaydına dayandığında

Toplumun çoğunluğu dışarıda kalmaz mı?

 (Hangi din ve dinin hangi yorumu diye bir büyük sorunumuz var.)

 

20.

Teokratik yönetimlerde bilimsel yöntem ve düşünce gelişemez.

Çünkü dogmatizm, fanatizm ve fetişizmin dışına çıkmak

Hiç de sanıldığı kadar öyle kolay değil.

 

21.

Tanrı,  aşk, akıl ve ahlak verdi insana.

İnsan (adam) olana yetmez mi?

 

22.

Ancak deizm (Yaradancılık) ya da Vahdeti Vücut gibi

Bilinç ertesi kozmik inanç sistemleri sayesinde

Tanrı adına artık kimse vekâleten ilahlık taslamayacaktır

Firavun, Karun ve Ruhban işbirliğine son!

 

23.

Akıl, gönül, rüya ve sezgiye dayalı bilinç ertesi inanç sistemleri çağımız insanı için bir güncellemedir burada. İnsan nefsi istek, istenç, acı, sevinç, korku, ümit gibi duygu, düşünce ve inanç gibi daha karmaşık gizilgüçlerimizi açığa çıkaran mikro bir evrendir.

 

24.

Çağımızda sadece adalet istemek de yetmiyor. Hukukun üstünlüğünü savunmak, öncelikle kuvvetler ayrılığı ve bağımsız yargı kurumlarından yana tercih yapmaktan geçer. Hem kuvvetler birliğini savunmak hem de adaletten yana olmak çağımızda mantıken tutarsızlıktır,  bu durum uzlaşmaz bir çelişkidir.

 

25.

Benlik ve kimlik ilişkisi ruhsaldır (kültüreldir). İnsan egosu, kuşkusuz sahip olduğu maddi, manevi güçleriyle kendisini tatmin edebilir ancak. Bu bağlamda insan, “ben kimim” diye yaşamında bir takım manevi giysilere ve değer ölçütlerine gereksinme duyar. Oysa “sınıf kavramı", tıpkı bitki ve hayvan sistematiğindeki cins, aile, takım gibi kategorik bir kavramdır. Demek ki kişinin kimliği mesleğinden çok ontolojik düzeydeki meşrebi tarafından belirlenmektedir. Kişilik sahibi insanların mesleği değişse de meşrebi değişmez. Eğer ki değişim olursa, bu bir gelişme olmayıp tamamen bir yozlaşmadır. Sınıf kavramı ekonomik değer konusunda üretim ilişkilerini ilgilendiren bir sorundur. Üretim ilişkilerindeki sömürüyü de ancak etik değerler üzerinden insan hakları ekseninde değerlendirmek mümkündür.

 

26.

Açgözlülük, büyük bir mutsuzluktur.

 

27.                                                                                                                                                                    Ruhban sınıfına ayrılan 7,7 milyarlık bütçe olsa da olmasa da

Tabiatın ayanı sabitesi bağlamındaki bir Tanrıya olan inancım, ihtiyacım ve bağlantım asla değişmez.   Ayanı sabite kavramında, tabiatın tarihsel boyutu, ince ayarı, ölçüsü, sınırların belirlenmesi ve nihayet canlılardaki doğal seçilim gibi çeşitli özellikler içkindir.

 

28.

Deizm, panteizmde ya da vahdeti vücut gibi inanç sistemlerinde propaganda ve misyonerlik yapmak abesle iştigaldir. Zaten kendini bilmek, biletsiz ve ücretsiz bir yolculuktur. Hiçbir inanç, içsel olduğu için satılık değildir. İçsellik ve içtenlik dürüstlüğün itici gücüdür burada. "Hiç kimse benim yerime rüya göremez.”

  

29.

Sermaye ve servet birikimi çağımızda büyük bir silahtır.

Sistemin devasa satın alma silahı, iki yüz yılda tüm insansal değerleri tehdit altına almış durumda.

 

30.

X mezhebinden değil de

Y mezhebinden olsan yine var olursun kardeşim

Ama bağımsızlığını yitirmiş bir ülkede hepimiz tutsağız.

 

31.

Gerçekleri algılama yetisinden kopmuş şu bizim

Dünyevi yobazlık ve uhrevi gericilik,  ahmaklığın bir şubesidir.

 

32.

Bu dünyanın çeşitli sömürü, soygun, vurgun, el çabukluğunu inceleyecek bir Sayıştay’ı yok. Danıştaysa artık tek yanlı yönlendirilmiş bir kamuoyuna indirgenmiş durumda. Zira kuvvetler ayrımını savunmadan adaletten bahseden aklı evveller görmekteyiz.

 

33.

Kendini sosyal demokrat sosuyla saklayan Soros solcuları,

Toplum için sürekli bir aptallaştırma ideolojisi üretiyorlar.

Bunlar hem Kemalist Türkçülük gibi anti-emperyalist bir ulusalcılık düşmanıdır

Hem de başka ulusların vekâlet savaşçılığını yaparlar.

Soros solculuğunun sağdaki muadili NATO Türkçülüktür. 

 

C e m a l Ö z t ü r k

SOLİTİRAZ.COM

Facebook'ta Sol İtiraz